Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Opłaty sądowe / VI Wydział Ksiąg Wieczystych /

Treść strony

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Opłaty sądowe obowiązujące za wpisy w księgach wieczystych oraz dokonywanie odpisów ksiąg i innych dokumentów z akt księgi wieczystej:

 • za wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, wpis hipoteki, wpis służebności osobistej i gruntowej - 200 zł.
 • wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności niezależnie od liczby udziałów w tych sprawach  - 150 zł.
 • wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa     do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, własności nieruchomości rolnej o pow. do 5 ha, praw osobistych i roszczeń, zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych, zmianę wpisu hipoteki, wpis roszczenia o zawarciu umowy przedwstępnej - 150zł
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej - 120zł.
 • wykreślenie hipoteki, przekształcenie udziału w dziale I – Sp z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykreślenie służebności osobistej i gruntowej - 100 zł.
 • założenie księgi wieczystej, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym, wpis wzmianki komorniczej, zmiana nazwiska w dziale II - 60zł.
 • wykreślenie roszczenia o zawarciu umowy przedwstępnej – 75zł.
 • wykreślenie wzmianki komorniczej – 30zł.
 • opłatę stałą w kwocie 30 zł za odpis zwykły księgi wieczystej,
 • opłatę stałą w kwocie 60 zł za odpis zupełny księgi wieczystej
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 10 zł
 • odpis  aktu notarialnego oraz testamentu 6zł za stronę
 • opłata za wniesienie skargi na referendarza sądowego 100 zł
 • opłata za wniesienie apelacji - taka sama jak za wpis danego żądania w księdze wieczystej
 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2011-05-11 09:45
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 07:43

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony