Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Opłaty sądowe / V Wydział Gospodarczy /

Treść strony

V Wydział Gospodarczy

Opłata jest stała, stosunkowa lub podstawowa.

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach  o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30zł i wyższa niż 5.000zł

Opłatę stosunkowąpobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30zł i nie więcej niż 100.000zł

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.

Opłata podstawowa wynosi 30zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Od pisma wniesionego o prawa majątkowe, której wartości  przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową. Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30zł do 1000zł.


Zestawienie wysokości opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym:

opłata stała 1000 zł od:

 • wniosku o ogłoszenie upadłości
 • wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego

opłata stała 200 zł od:

 • wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego
 • wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego
 • zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności

opłata stała 100 zł od:

 • zarzutów przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału
 • wniosku o uchylenie lub zmianę układu
 • wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego
 • wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2011-05-11 09:45
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 07:42

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony