Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Opłaty sądowe / III Wydział Rodzinny i Nieletnich /

Treść strony

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Opłata stała 200zł

 • zaprzeczenie ojcostwa
 • rozwiązanie przysposobienia
 • unieważnienie uznania dziecka
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Opłata stała 100 zł

 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
 • zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej
 • zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
 • zwolnienie od obowiązku złożenia w USC dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
 • skarga na czynności komornika

Opłata stała 40zł

 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków
 • rozstrzygniecie o istotnych sprawach rodziny
 • pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk małżonka
 • ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego
 • zezwolenie na wydanie paszportu
 • umieszczenie małoletniego w  rodzinie zastępczej
 • w przedmiocie egzekucji sądowej
 • o nadanie klauzuli wykonalności
 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego

 

 • apelacja, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga na wznowienie postępowania i w innych sprawach o prawa majątkowe - 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30zł    i nie więcej niż 100.000 zł
 • sprzeciw od wyroku zaocznego - połowa opłaty
 • zażalenie - piata część opłaty- w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu (przy opłacie stałej): apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 40zł.
 • zażalenie na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego, tłumacza, skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza, zwolnienia od grzywny, wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza, należności świadka - 40zł.
 • w postępowaniach dotyczących nieletnich: apelacja i zażalenie nieletniego - bez opłat, apelacja i zażalenie rodziców - 40zł

BEZ OPŁAT

 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • o zabezpieczenie alimentów
 • alimenty i podwyższenie alimentów dla osoby występującej z takim żądaniem, z wyjątkiem - o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i obniżenie alimentów - 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30zł (opłatę wnosi osoba występująca z takim żądaniem)
 • pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego
 • uznanie dziecka
 • o przysposobienie
 • zgoda rodzica na anonimowe przysposobienie dziecka w przyszłości
 • o ustanowienie opieki nad osoba dorosła
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • sprawy w postępowaniu dotyczącym nieletnich
   
 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2011-05-11 09:44
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 07:41

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony