Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Linki

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Opłaty sądowe / I Wydział Cywilny /

Treść strony

I Wydział Cywilny

O opłatach w sprawach cywilnych stanowi ustawa z 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 167 poz. 1398).

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Opłata jest stała, stosunkowa lub podstawowa.

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie, w niektórych sprawach o prawa majątkowe w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia.

Opłata stała nie może być  niższa niż 30zł i wyższa niż 5.000zł.

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30zł i nie więcej niż 100 000zł.,  także w postępowaniu upominawczym.

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej albo tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Od pisma w sprawie o prawa majątkowe, w której wartość przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, Przewodniczący ustala opłatę tymczasową - w granicach od 30zł do 1000zł.

Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Czwartą część opłaty pobiera się od pozwy w postępowaniu nakazowym.

Piątą część opłaty pobiera się od interwencji ubocznej, zażalenia, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Trzy czwarte części opłaty pobiera się od wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

 

Wysokość opłat stałych we wszystkich rodzajach spraw.

Rodzaj sprawy

Wysokość opłaty

Naruszenie posiadania.

200zł

Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

200zł

Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

200zł

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego      w zamian utraconego.

40zł

Wyjawienie majątku.

40zł

Nadanie klauzuli wykonalności innemu niż orzeczenie sądu, ugoda albo nakaz zapłaty.

50zł

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

50zł

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu.

50zł

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

50zł

Udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba, że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

40zł

Zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego.

40zł

Udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego chyba, że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

100zł

Zmianę lub uchylenia postanowienia w przedmiocie roszczenia majątkowego.

100zł

Wniosek o zabezpieczenie dowodu.

40zł

Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego.

40zł

 

Rodzaj pisma

Wysokość opłaty

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego.

40zł

Zażalenie na postanowienie skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny.

40zł

Zażalenie na wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłego tłumacza i kuratora.

40zł

Zażalenie na postanowienie o należności dla świadka.

40zł

 

 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2011-05-11 09:42
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 07:39

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony