Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Pomoc prawna /

Treść strony

Pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna od stycznia 2016 r.

Od stycznia 2016 r. można korzystać w Toruniu z bezpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do:

 • osób, które nie ukończyły 26 roku życia i które ukończyły 65 lat (wykazanie uprawnień następuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - m.in. z powodu niepełnosprawności czy przemocy w rodzinie (wykazanie uprawnień następuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
 • osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny - tj. rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu (wykazanie uprawnień następuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 • kombatantów (wykazanie uprawnień następuje przez przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie statusu kombatanta),
 • weteranów (wykazanie uprawnień następuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego),
 • zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (wykazanie uprawnień następuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
 • kobiet w ciąży (wykazanie uprawnień następuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę).

Osobie uprawnionej wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo rodzinnego,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W przypadku kobiet w ciąży pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Bezpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych, z którymi gmina podpisała już umowę. Pomoc prawna jest także świadczona przez organizacje pozarządowe.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Bezpłatna pomoc prawna jest udzielana od poniedziałku do piątku. Oto dokładne godziny otwarcia punktów:

 

1) ul. Wały gen. Sikorskiego 10: w godz. 7:30-11:30 oraz 11:30-15:30

2) ul. Grudziądzka 126b: w godz. 8:00-12:00 oraz 13:00-17:00

3) ul. Poznańska 52: w godz. 9:00-13:00 oraz 13:00-17:00

4) ul. Dziewulskiego 38: w godz. 9:00-13:00

 

 

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl


 

 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2016-02-08 14:09
 • zmodyfikował: Kamil Komodziński
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-22 13:11

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl


 

 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2014-09-29 08:22
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 09:40

UNIWERSYTECKA POMOC PRAWNA

Opiekun:

prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner

Adres Poradni:
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel. (056) 611 40 12
czynne:  poniedziałek 16:30 – 18:00
               wtorek – czwartek 16:00 – 18:00


 

 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2011-05-09 09:38
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 09:40

FUNDACJA "ZIELONY LIŚĆ"

Fundacja „Zielony Liść” w Toruniu świadczy bezpłatną pomoc na rzecz osób będących ofiarami wypadków komunikacyjnych z terenu całego kraju, w szczególności poprzez:


- udzielanie poradnictwa w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej,
- organizowanie i dofinansowanie kosztów: rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego i protez, zakupu leków oraz środków pielęgnacyjnych, szkolenia, a także przekwalifikowania zawodowego,
- prowadzenie zajęć z bezpieczeństwa w ruchu drogowym w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach.

Biuro Fundacji oraz Infolinia są czynne:
Poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 15.00

Dyżury prawnika:
Poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00 - 13.00


Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony Liść”
ul. Ducha Św. 5/4
87-100 Toruń

Tel. infolinia 0-801-112-982 (całkowity koszt połączenia z telefonu stacjonarnego jest równy cenie jednego impulsu), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
.

Fundacja "Zielony Liść"


 

 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2011-05-09 09:39
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 09:41

PUNKT PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

Poradnictwo świadczone bezpośrednio podczas dyżurów
przy ul. Bydgoskiej 58 w Toruniu:
wtorki i czwartki w godzinach od 15:30  do 19:30
rejestracja telefoniczna: w dni robocze 9:00 – 13:00
tel. 515 276 454
e-mail: tsas@tsas.torun.pl


 

 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2011-05-11 09:40
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 09:41

Biuro do spraw Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Spraw Społecznych poinformował o powstaniu Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy (które jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar w Toruniu) oraz działającej przy Biurze, Kujawsko – Pomorskiej „Niebieskiej Linii” – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Adres:
Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Przemocy jak również dla Kujawsko                  – Pomorskiej „Niebieskiej Linii”:

ul. M. Skłodowskiej –Curie 73, 87 – 100 Toruń,

Strona internetowa:
www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl


 

 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2013-08-14 14:31
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 09:41

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony