Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / XI Wydział Cywilny /

Treść strony

XI Wydział Cywilny

Informacje podstawowe

Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń,
Przyjmowanie interesantów: pok. 413, pn 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-15.00
Telefon: 56 61-05-717
Fax: 56 61-05-945
e-mail: cywilny11@torun.sr.gov.pl


Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Beata Śmigielska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Jolanta Sikorska


Kierownik Sekretariatu Wydziału
Sylwia Świstek

Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 717, Fax: (56) 61 05 945
e-mail: cywilny11@torun.sr.gov.pl


Wydział XI Cywilny wyznaczony jest do rozpoznawania w I instancji spraw nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności:

Sprawy Ns:

 • rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • podział majątku wspólnego;
 • zasiedzenie;
 • ustanowienie drogi koniecznej i innych służebności;
 • zniesienie współwłasności;
 • rozgraniczenie;
 • uznanie za zmarłego;
 • stwierdzenie  zgonu;
 • stwierdzenie nabycia własności nieruchomości innych niż zasiedzenie;
 • przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art. 610¹ kpc);
 • przyznanie kompensaty (ust. Z 7.05.05r.);

inne sprawy w postępowaniu nieprocesowym jak:

 • otwarcie i ogłoszenie testamentu;
 • złożenie oświadczenia spadkowego;
 • ustanowienie zarządcy;
 • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
 • rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej;
 • zabezpieczenie spadku;
 • spis inwentarza

Sprawy Co:

 • skarga na czynności komornika;
 • zwolnienie od kosztów egzekucyjnych;
 • nadzór nad egzekucją z nieruchomości;
 • zwolnienie od kosztów sądowych i notarialnych;
 • ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przed wszczęciem  postępowania w sprawie;
 • nadanie klauzuli wykonalności bankowym   tytułom egzekucyjnym;
 • przejście uprawnień, wydanie kolejnych tytułów egzekucyjnych i utraconych tytułów egzekucyjnych banków utraconych tytułów egzekucyjnych banków :

- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
- Banku Pekao S.A.
- ING Banku Śląskiego
- Kredyt Banku
- Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A.
- Banku Spółdzielczego
- Sygma Banque Sociètè Anonyme

 • próby ugodowe w zakresie spraw rozpoznawanych przez XI Wydział Cywilny;
 • egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 1064 4 kpc);
 • egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego(art. 106414 kpc);
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych;
 • rozpatrywanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym pochodzącym od  XI Wydziału Cywilnego – po przejściu uprawnień ( art. 788 kpc i 789 kpc);
 • wydawanie kolejnych tytułów egzekucyjnych (art. 793 kpc) i utraconych tytułów wykonawczych ( art. 794 kpc) o ile tytuły egzekucyjne pochodziły od XI Wydziału Cywilnego;
 • nadawanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym pochodzącym od XI Wydziału Cywilnego przeciwko małżonkom dłużników

Właściwość miejscowa XI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Toruniu:

- w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku: ostatnie miejsce stałego pobytu spadkodawcy;

- w sprawach z zakresu prawa rzeczowego: miejsce położenia nieruchomości lub majątku, którego dotyczy wniosek;

- przy egzekucji z nieruchomości: położenie nieruchomości;

- przy pozostałych sprawach egzekucyjnych: miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika.

 • opublikował: Bartosz Okrzyński
  data publikacji: 2011-05-05 11:31
 • zmodyfikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 13:51

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony