Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /

Treść strony

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Informacje podstawowe

Adres: ul. Piastowska 7, 87-100 Toruń,
Przyjmowanie interesantów: pok. 11,  pn. 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-15.00
Telefon: 56 61-05-950
Fax: 56 61-05-975
e-mail: pracy4@torun.sr.gov.pl


Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Janusz Kotas

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Jakub Litowski


Kierownik Sekretariatu Wydziału
Jolanta Dembowska

Adres: ul. Piastowska 7, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 950, Fax: (56) 61 05 975
e-mail: pracy4@torun.sr.gov.pl


Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy w I instancji:

 • z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Brodnicy, Golubiu – Dobrzyniu, Toruniu i Wąbrzeźnie.
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie.

 

Właściwość rzeczowa  - z zakresu prawa pracy

1. Sąd Rejonowy rozpoznaje sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000,00 zł.

2. Do właściwości sądów  rejonowych bez względu na wartość przedmiotu sporu należą sprawy z zakresu prawa pracy:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy;
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi  dochodzone roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy;
 • sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

3. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed Sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca  jest, była lub miała być wykonywana, bądź przez  sąd , w którego okręgu  znajduje się zakład pracy (jest to tzw. właściwość przemienna). Powód powinien uzasadnić wybór jednego z wyżej wymienionych sądów w pozwie.

 

Właściwość rzeczowa – z zakresu ubezpieczeń społecznych

Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy:

 • w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych dotyczących ubezpieczeń społecznych;
 • innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, albo służbą w Policji lub w Służbie Więziennej;
 • sprawy wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie;
 • sprawy, w których  wniesiono odwołanie od orzeczenia  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
 • sprawy z odwołań od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:

 • zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy;
 • o świadczenie rehabilitacyjne;
 • o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym;
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej  pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Służbie Celnej i Państwowej Straży Pożarnej.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-05 09:45
 • zmodyfikował: Bartosz Okrzyński
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-12 13:33

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony