Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / III Wydział Rodzinny i Nieletnich /

Treść strony

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Informacje podstawowe

Adres: ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń,
Przyjmowanie interesantów: pok. 204, pn 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-15.00
Telefon: 56 61-05-815
Fax: 56 61-05-803
e-mail: rodzinny3@torun.sr.gov.pl


Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Monika Grubba

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Marek Niemczyk


Kierownik Sekretariatu Wydziału
Teresa Dąbrowska

Adres: ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 815, Fax: (56) 61 05 803
e-mail: rodzinny3@torun.sr.gov.pl


Właściwość Miejscowa:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Toruniu, tj. z obszaru miasta Torunia i Chełmży oraz gmin ościennych: Chełmża, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich wyznaczony jest do rozpoznawania w I instancji spraw  w:

1. Postępowaniu procesowym:

 • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku);
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu);
 • zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
 • unieważnienie uznania dziecka;
 • rozwiązanie przysposobienia;
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • przysposobienie;
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania;
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • ustanowienie opieki nad małoletnim;
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego;
 • wydanie dziecka;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
 • rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia miedzy rodzicami;
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej;
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim;
 • uznanie dziecka;
 • sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego;
 • wyrażenie zgody na anonimowe przysposobienie dziecka w przyszłości;
 • zezwolenie na wydanie paszportu

3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa;
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny;
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku);
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za prace do rąk drugiego małżonka;
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej;
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody;
 • nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego;
 • umieszczenie w domu pomocy społecznej;
 • ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu;
 • zmianę opiekuna prawnego i zwolnienie z funkcji opiekuna

4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

 • demoralizacja;
 • popełnienie czynu karalnego;
 • o przymusowe leczenie i rehabilitację nieletnich uzależnionych

5. W postępowaniu egzekucyjnym:

 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego;
 • o nadanie klauzuli wykonalności;
 • sprawy o zabezpieczenie alimentów;
 • w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1050 kpc, 1051 kpc)

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-05 09:33
 • zmodyfikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 13:21

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony