Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacja publiczna /

Treść strony

Informacja publiczna

Prawo do informacji publicznej uregulowane jest ustawą z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2016r. poz. 1764 ze zm.).

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

W celu uzyskania informacji publicznej dotyczącej Sądu Rejonowego w Toruniu, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, należy złożyć wniosek na piśmie i przesłać go na adres Sądu, lub też przesłać taki wniosek drogą elektroniczną na adres e-mail wpisać adres mail

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie jest obwarowany wymogami formalnymi, lecz w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej, można go sporządzić według wzoru wskazanego poniżej.

 

 • opublikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  data publikacji: 2018-01-05 08:53
 • zmodyfikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-05 08:54

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 • opublikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  data publikacji: 2018-01-05 08:59

Termin udzielenia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych wypadkach, termin ten może zostać przedłużony, lecz na okres nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Informacja publiczna przetworzona:

Jeżeli wnioskowana informacja publiczna jest informacją publiczną przetworzoną wnioskodawca, na żądanie podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia, ma obowiązek wykazania w zakreślonym terminie, że uzyskanie tej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, pod rygorem wydania decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu. Od takiej decyzji służy odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 • opublikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  data publikacji: 2018-01-05 09:01

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony