Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Referat prasowy /

Treść strony

Informacja w sprawie VIII Kp 1/18

Sąd Rejonowy w Toruniu informuje, że w sprawie VIII Kp 1/18, dotyczącej wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń – Wschód w Toruniu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec M.G., podejrzanego o spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka, w dniu 01 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2018 r. nie uwzględnił wniosku Prokuratora i zastosował wobec podejrzanego M.G. środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.

Sąd rozpoznający wniosek uznał, że odnośnie podejrzanego nie zachodzą przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania, gdyż brak jest podstaw do przyjęcia, iż istnieje obawa ukrywania się lub ucieczki podejrzanego. Podejrzany na obecnym etapie w żaden sposób nie jest w stanie utrudniać postępowania przygotowawczego, gdyż cały materiał dowodowy został zabezpieczony. W okolicznościach sprawy, prawidłowy tok postępowania w pełni zabezpieczy zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju.

 • opublikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  data publikacji: 2018-01-03 14:59
 • zmodyfikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 15:11

 

 • opublikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  data publikacji: 2018-01-05 14:11

Informacja w sprawie II K 1312/17

Sąd Rejonowy w Toruniu informuje, że sprawa II K 1312/17 wpłynęła do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu w dniu 30 listopada 2017 r. Dotyczy czynów z art. 288 § 1 k.k. i inne. W sprawie Prokurator złożył wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niepoczytalność sprawcy i orzeczenie środka zabezpieczającego. Dotychczas termin posiedzenia nie został wyznaczony.

 • opublikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  data publikacji: 2018-01-05 14:48
 • zmodyfikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-05 14:56

 

 • opublikował: Marta Laurentowska - Redaktor BIP
  data publikacji: 2018-01-05 15:00

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony