Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Toruniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Pokoje gościnne /

Treść strony

Zdjęcia pokoju gościnnego nr 1

Zdjęcia pokoju gościnnego nr 2

Regulamin korzystania z pokoi gościnnych

§ 1

1.     Z pokoi gościnnych mogą korzystać:

  a) pracownicy resortu sprawiedliwości oraz osoby będące na ich utrzymaniu, osoby w stanie spoczynku, a także emeryci i renciści resortu sprawiedliwości,

  b) inne osoby – w miarę dysponowania wolnymi miejscami – za zgodą Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu.

2.     Pokoje wynajmowane są na okresy mierzone w dobach hotelowych. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1400 i trwa do godz. 1100 dnia następnego.

3.     Osoba wynajmująca pokoje gościnne może skorzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.

4.     Przyjazd do pokoi gościnnych możliwy jest do godz. 2200.

5.     Rezerwacji pokoi gościnnych można dokonywać wyłącznie w formie pisemnej – pocztą, za pośrednictwem faxu nr (56) 65 55 711 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat.dyrektora@torun.sr.gov.pl poprzez wypełnienie formularza wniosku znajdującego się na stronie internetowej Sądu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (56) 61 05 775. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.     Rezerwacja pokoi następuje według kolejności zgłoszeń. O przyznaniu pokoju gościnnego osoba zainteresowana zostaje powiadomiona. Wzór potwierdzenia rezerwacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 2

1.        Za korzystanie z pokoi gościnnych pobierana jest opłata.

2.     Odpłatność za korzystanie z pokoi gościnnych ustalana jest w oparciu o wysokość obowiązującej stawki diety określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży na obszarze kraju.

3.     Należność brutto za 1 dobę w pokoju gościnnym wynosi:

a)    150 % obowiązującej diety dla pracowników resortu sprawiedliwości oraz osób będących na ich utrzymaniu, osób w stanie spoczynku oraz emerytów i rencistów resortu sprawiedliwości,

b)    200 % obowiązującej diety dla innych osób w miarę dysponowania wolnymi miejscami – za zgodą Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu,

c)    dzieci do lat 3 korzystają z noclegu nieodpłatnie. Opłata za nocleg dzieci powyżej 3 lat wynosi jak za osoby dorosłe.

4.     Za korzystanie z pokoju gościnnego przez część doby, należna jest opłata jak za całą dobę.

5.     Opłatę za korzystanie z pokoi gościnnych uiszcza się z góry w formie:

a)    przelewem na konto nr 37 1010 1078 0036 3622 3100 0000,

b)    gotówki płatnej w kasie w godzinach jej urzędowania. Kasa czynna jest w poniedziałki od godz. 900 do godz. 1500, od wtorku do piątku od godz. 830 do godz. 1330.

6.     Na wniosek osoby korzystającej z pokoi gościnnych Sąd wystawia rachunek.

§ 3

1.   Obsługę pokoi gościnnych zabezpiecza Oddział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Toruniu (tel. 56 61 05 711) we współpracy z Oddziałem Administracyjnym oraz Oddziałem Finansowym.

2.   Zakwaterowanie w pokojach gościnnych następuje na podstawie potwierdzenia rezerwacji, które otrzymuje osoba korzystająca z pokoi gościnnych, Oddział Gospodarczy oraz pracownik ochrony, a także po okazaniu  pracownikowi ochrony dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzenia dokonania opłaty. Odebranie klucza zostaje potwierdzone podpisem.

3.     Po zakończeniu pobytu, zdanie klucza następuje u pracownika ochrony, który potwierdza jego zwrot podpisem.

§ 4

1.   Osoba zakwaterowana w pokoju gościnnym Sądu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i braki powstałe z jej winy lub winy osób jej towarzyszących.

2.   Osoba kwaterowana zobowiązana jest do zgłoszenia w dniu zakwaterowania pracownikowi Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu (tel. 56 61 05 711) lub pracownikowi ochrony (tel. 56 61 05 765), stwierdzonych uszkodzeń i braków w wyposażeniu pokoju gościnnego, do którego została skierowana, pod rygorem sankcji, o której mowa w pkt. 1.

3. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych oraz do powiadomienia pracownika Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu (tel. 56 61 05 711) lub pracownika ochrony (tel. 56 61 05 765) o wszystkich awariach w użytkowanym pokoju pod rygorem sankcji odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego zobowiązania.

4.     Osoba korzystająca z pokoju gościnnego nie może przyjmować na nocleg osób nie zgłoszonych do pobytu.

5.     Zarówno w pokojach gościnnych jak i w całym budynku Sądu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

6.   Zakazuje się używania w pokojach gościnnych jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, które nie stanowią wyposażenia tych pomieszczeń a mogących stanowić zagrożenie pożarowe, za wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek do baterii, przenośnych komputerów.

7.     Zabrania się pobytu zwierząt w pokojach gościnnych.

8.     Cisza nocna obowiązuje w godz. od 2200 do 600.

9.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju gościnnym będą odsyłane na jego koszt pod adres wskazany podczas rezerwacji.

 

 • opublikował: Kamil Komodziński
  data publikacji: 2017-01-31 12:51
 • zmodyfikował: Kamil Komodziński
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 12:53

Załącznik 1 - Wniosek o zakwaterowanie w pokoju gościnnym

 • opublikował: Kamil Komodziński
  data publikacji: 2017-01-31 12:56
 • zmodyfikował: Kamil Komodziński
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-06 13:41

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Toruniu

  ul. Fosa Staromiejska 12/14
  87-100 Toruń

  NIP: 956-10-05-241
  REGON: 000321649

 • Dane kontaktowe:

 • Informacja o godzinach:

  Godziny urzędowania Sądu:
  poniedziałek: 7:15 - 18:00
  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

  Godziny przyjmowania interesantów:
  poniedziałek: 9:00 - 18:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

  Godziny urzędowania kasy Sądu:
  poniedziałek: 9:00 - 15:00
  wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony